Velkommen til Hias!

Kan vi hjelpe deg med å finne noe?

Historien om Hias

Det begynte med Mjøsaksjonen

Historien om Hias starter med Mjøsaksjonen.

Drikkevann fra Hias

Vannkvalitet

Alt vann Hias leverer hentes fra Mjøsa, som regnes som en sikker og god drikkevannskilde. 

Les mer om kvaliteten på drikkevannet fra Hias.