HjemAnsatte

Ansatte

Anne Grethe Tangnæs

Seniorrådgiver innkjøp
Ansvar for IKT-anskaffelser og strategisk utvikling på selskapets innkjøpsområde.

Lise Busterud Nordal

Kommunikasjonssjef
Ansvar for selskapets kommunikasjon og ulike kanaler.

Gjermund Bjørn

Leder Ressurssenter
Leder Ressurssenter i avdelingen Plan og rådgivning.

Jarle Ruud

Plansjef
Leder for avdelingen Plan og rådgivning i Hias.

Terje Wikstrøm

Prosjektleder og rådgiver
Prosjektleder for investeringsprosjekter innen vannforsyning og rådgiver i flere prosjekter.

Erik Bøhleng

Programansvarlig
Programansvarlig for investeringsområdet Sanering og rehabilitering av vann og avløp.

Målfrid Storfjell

Programansvarlig
Programansvarlig innenfor investeringsområdet vannforsyning.

Torgeir Saltnes

Programansvarlig
Programansvarlig for investeringer ved Gjødselfabrikken/renseanlegget.

Trym Edvardsen

Byggeleder
Byggeledelse og prosjektledelse for ledningsanlegg.

Lars Lille-Mæhlum

Byggeleder
Byggeleder for prosessanlegg og pumpestasjoner innenfor vann og avløp.

Håvard Haugseth

Byggeleder
Byggeleder og prosjektleder for blant annet ledningsanlegg, sjøledninger og bygg.

Hans Emil Glestad

Prosjektleder
Prosjektleder og prosjektmedarbeider i investerings- og utviklingsprosjekter ved gjødselfabrikken RA (avløpsrenseanlegget).

Trond Ståle Nessmo

Prosjektleder
Prosjektleder for nye VA-anlegg og ledninger.

Sondre Eikås

Rådgiver
Prosjektleder og prosjektmedarbeider i utviklingsprosjekter innenfor avløpsrensing og avfallsbehandling, blant annet rensing og gjenvinning av fosfor.

Aasmund Talleraas

Byggeleder
Byggeleder i investeringsprosjekter. Har også oppgaver innenfor Gemini VA og BIM-modellering.

Steinar Hagelund

Rådgiver og byggforvalter
Ansatt i Hias første gang i 1989 som driftsoperatør på vann og avløp. Siden 2008 har Steinar vært ansatt i Plan og rådgivning.

Marit Steen

Innkjøpsrådgiver
Hovedkontakt for anskaffelser av varer og tjenester for renovasjonsselskapet Sirkula IKS.

Tor Einar Heia

Seniorrådgiver innkjøp
Hovedkontakt innen innkjøp for området Vann og Avløp.

Irene Mauseth

Prosjektleder
Prosjektleder for investeringsprosjekter innen vannforsyning, sanering og rehabilitering.

Sverre Øystein Nysæther

Driftskonsulent
Ansvar for koordinering av Norsk Vanns VA-opplæring på Hias, omvisning og undervisning for besøkende. Prosjektdeltaker i driftsprosjekter.

Jan Erik Lund

Driftskonsulent
Driftskonsulent og prosjektdeltaker i driftsprosjekter. Akkreditert prøvetaking i Hias.

Steinar Nyhus

HMS/KS-ansvarlig
HMS/KS-ansvarlig med oppgaver innenfor kvalitetssikring, HMS og beredskapsplanlegging i Hias.

Morten Finborud

Administrerende direktør
Daglig leder i Hias IKS og styreleder i Hias How2O AS.

Nina Stokke Tronsrud

Administrasjonssjef
Leder for avdelingen Administrative fellestjenester.

Anders T. Øfsti

Daglig leder, Hias How2O AS
Ansvarlig for kommersialisering av teknologi og rådgivningstjenester.
[Error: Mangler informasjon om presentasjon]