HjemAnsatte

Aasmund Talleraas

Byggeleder
Byggeleder i investeringsprosjekter. Har også oppgaver innenfor Gemini VA og BIM-modellering.

Anders T. Øfsti

Daglig leder, Hias How2O AS
Ansvarlig for kommersialisering av teknologi og rådgivningstjenester.

Anne Grethe Tangnæs

Seniorrådgiver innkjøp
Ansvar for IKT-anskaffelser og strategisk utvikling på selskapets innkjøpsområde.

Erik Bøhleng

Programansvarlig
Programansvarlig for investeringsområdet Sanering og rehabilitering av vann og avløp.

Gjermund Bjørn

Leder Ressurssenter
Leder Ressurssenter i avdelingen Plan og rådgivning.

Hans Emil Glestad

Programansvarlig
Ansvar for programområdet Gjødselfabrikken/renseanlegget.

Irene Mauseth

Prosjektleder
Prosjektleder for investeringsprosjekter innen vannforsyning, sanering og rehabilitering.

Jan Erik Lund

Driftskonsulent
Driftskonsulent og prosjektdeltaker i driftsprosjekter. Akkreditert prøvetaking i Hias.

Jarle Ruud

Plansjef
Leder for avdelingen Plan og rådgivning i Hias.

Kari Skramstad

Personalkonsulent
Kari har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

Lars Lille-Mæhlum

Byggeleder
Byggeleder for prosessanlegg og pumpestasjoner innenfor vann og avløp.

Lise Busterud Nordal

Kommunikasjonssjef
Ansvar for selskapets kommunikasjon og ulike kanaler.

Morten Finborud

Administrerende direktør
Daglig leder i Hias IKS og styreleder i Hias How2O AS.

Målfrid Storfjell

Programansvarlig
Programansvarlig for investeringsområdet vannforsyning.

Nina Stokke Tronsrud

Administrasjonssjef
Leder for avdelingen Administrative fellestjenester.

Sondre Eikås

Rådgiver
Prosjektleder og prosjektmedarbeider i utviklingsprosjekter innenfor avløpsrensing og avfallsbehandling, blant annet rensing og gjenvinning av fosfor.

Steinar Hagelund

Rådgiver og byggforvalter
Ansatt i Hias første gang i 1989 som driftsoperatør på vann og avløp. Siden 2008 har Steinar vært ansatt i Plan og rådgivning.

Steinar Nyhus

HMS/KS-ansvarlig
HMS/KS-ansvarlig med oppgaver innenfor kvalitetssikring, HMS og beredskapsplanlegging i Hias.

Sverre Øystein Nysæther

Driftskonsulent
Ansvar for koordinering av Norsk Vanns VA-opplæring på Hias, omvisning og undervisning for besøkende. Prosjektdeltaker i driftsprosjekter.

Terje Wikstrøm

Prosjektleder og rådgiver
Prosjektleder for investeringsprosjekter innen vannforsyning og rådgiver i flere prosjekter.

Tor Einar Heia

Seniorrådgiver innkjøp
Hovedkontakt innen innkjøp for området Vann og Avløp.

Torgeir Saltnes

FoU-sjef
Ansvarlig for FoU-arbeid og og utredninger innen vann og avløp.

Toril Nersveen

Arkivansvarlig
Ansvar for dokumentasjons- og arkivarbeidet i Hias.

Trond Ståle Nessmo

Prosjektleder
Prosjektleder for nye VA-anlegg og ledninger.

Trym Edvardsen

Byggeleder
Byggeledelse og prosjektledelse for ledningsanlegg.
[Error: Mangler informasjon om presentasjon]