HjemNyheterAktueltHias graver på Domkirkeodden
Brumunddalsprosjektet

Hias graver på Domkirkeodden

Hias er nå i gang med gravearbeid i Rosenlundvika på Domkirkeodden. Arbeidet vil pågå frem til påske.

-Hias’ ledninger i Rosenlundvika ligger veldig grunt. Nå graver vi for å legge ledningene dypere, slik at de ikke fryser, sier Håvard Haugseth, byggeleder i Hias. Ledningene er ikke i bruk i dag, men er i beredskap dersom det skulle bli brudd på den nye sjøledningen fra Brumunddal til renseanlegget i Ottestad.


Hias fullfører i løpet av våren det største sjøledningsprosjektet i norsk VA-historie. Nye pumpestasjoner og nye avløpsledninger sikrer avløpstransporten fra Brumunddal til Hias i Ottestad. Det er lagt i alt 28 kilometer nye avløpsledninger på strekningen Botsenden i Brumunddal – Hias.

Brumunddalsprosjektet

Byggestart: 18. januar 2016.

Planlagt ferdigstillelse: Mai 2018.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 181 millioner kroner.

 

Hias bygger:

  • Ny avløpspumpestasjon på Nederkvern i Brumunddal. Denne ble igangkjørt 15. januar 2017.
  • Ny avløpspumpestasjon på Jessnes. Igangkjørt 3. oktober 2017.
  • Rehabilitering av Botsenden II avløpspumpestasjon. Dette arbeidet ble ferdigstilt i september 2016.
  • Totalt 28 km nye avløpsledninger på strekningen Botsenden i Brumunddal - Hias renseanlegg i Stange. 
  • Første del av ny vannledning fra planlagte Hias vannbehandlingsanlegg mot Hamar, totalt 635 meter.