HjemOm Hias
Hias IKS

Om Hias

Hias IKS er et interkommunalt selskap, som er anleggseier og tjenesteleverandør på områdene vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

Hias eier og drifter vannbehandlingsanleggene i Hamar og Stange og avløpsrenseanlegget i Ottestad, ca. 70 kilometer overføringsledning, ti pumpestasjoner, seks høydebasseng og seks målestasjoner.

Hias har ca. 60 ansatte. Se film om Hias her.

Visjon og verdier
Hias, visjon:
Et skritt foran.

Hias' verdier:

 • Miljøbevisst.
 • Pålitelig.
 • Handlekraftig.

 

Hias er inndelt i tre avdelinger:

 • Vann og avløp.
 • Plan og rådgivning.
 • Administrative fellestjenester

 

Nøkkkeltall 2016:

 • Omsetning: 110,5 milloner kroner.
 • Total vannproduksjon: 6,3 millioner m3.
 • Tilført avløpsmengde til renseanlegget: 6,98 millioner m3.

 

Felles kommunedelplan
Felles kommunedelplan for vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange er et av flere styrende dokumenter for Hias.

Eierandeler i Hias

 • Hamar:      51 prosent.
 • Løten:          8 prosent.
 • Ringsaker: 17 prosent.
 • Stange:      24 prosent.

Fakturaer til Hias

Hias mottar e-faktura på EHF-format. Vi mottar både faktura og tilhørende vedlegg (vedlegget må være i stående format).

Dere finner Hias i ELMA-registeret under vårt organisasjonsnummer 947 293 265.

Alle fakturaer skal merkes med referanse til bestiller hos oss. Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt.