HjemProsjekter
05.08.2019 -

Arbeidet med Arstadledningen har startet opp igjen etter sommerferien. Arbeidet krysset jernbanen i juni. Nå fortsetter byggingen av ny hovedvannledning på strekningen jernbanen - Arstad pumpestasjon. I den forbindelse vil det bli noe anleggstrafikk i Rudolf Steiners veg, Skolevegen, Emil Nordbys veg og Skogfaret.

[Error: Mangler informasjon om presentasjon]