HjemProsjekter
25.03.2020 -

Arbeidet med å oppgradere og rehabilitere Hias’ slambehandlingsanlegg er i gang. Målet med prosjektet er forbedret drift. Hias forventer også redusert luktutslipp fra anlegget når oppgraderingen og rehabiliteringen er gjennomført.

[Error: Mangler informasjon om presentasjon]