HjemProsjekterProsjekter i HiasGjødselfabrikken/renseanlegget
Prosjekter i Hias

Gjødselfabrikken/renseanlegget

Rehabilitering, kapasitetsutvidelse og endring av prosesser for å ivareta ressursene i avløpet er fokus for programområdet Gjødselfabrikken/renseanlegget.

Programområdet omfatter de prosjektene som gjennomføres for oppgradering av avløpsrenseanlegget i Ottestad. Energioptimalisering er også en del av dette programområdet.

I de siste årene har det vært mye aktivitet rundt ny biologisk renseprosess ved Hias renseanlegg.

Energioptimalisering er tiltak for å bedre utnyttelsen av biogass i Hias og tiltak for å redusere Hias' forbruk av innkjøpt strøm på alle VA-anlegg.

Torgeir Saltnes

Programansvarlig
Programansvarlig for investeringer ved Gjødselfabrikken/renseanlegget.

Torgeir har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

  • Prosessanlegg VAR.
  • Bio-P og fosforgjenvinning.
  • Forskning og utvikling (FoU).
  • Undervisning på høgskolenivå.
  • Prosjektledelse generelt.

Torgeir er utdannet dr. ing. med hovedkompetanse innenfor prosessteknikk vann og avløp. Han er prosjektleder for utviklingsprosjektene innenfor biologisk fosforfjerning. Torgeir har vært ansatt i Hias siden 2010, men har også tidligere vært ansatt i selskapet i en periode på fire år.

+47 481 32 692