Hias vannbehandlingsanlegg

Arstadledningen

Etablering av hovedvannledning fra planlagte Hias vannbehandlingsanlegg til Arstad pumpestasjon er nødvendig for at vannbehandlingsanlegget skal knyttes til eksisterende nett i Stange.

Planlagt byggestart er våren 2019. Budsjettrammen er 29,2 millioner kroner. 

Les om Hias vannbehandlinganlegg her.